Zakres usług


 

Kancelaria świadczy pomoc prawną i prowadzi sprawy:

 

  1. cywilne, w tym sprawy spadkowe i egzekucyjne,
  2. rodzinne, w tym rozwodowe,  o podział majątku, dotyczące władzy rodzicielskiej,
  3. karne i karno-skarbowe, wykroczeniowe (obrona w sprawach, pomoc pokrzywdzonym), 
  4. administracyjne, w tym budowlane, koncesje i pozwolenia, 
  5. pracownicze,
  6. ubezpieczenia społeczne - odwołania od decyzji ZUS
  7. podatkowe
  8. odszkodowawcze, 

 

W ramach świadczonej pomocy zapewniam stałe doradztwo oraz profesjonalną reprezentację przed sądami wszystkich instancji oraz urzędami.

 

Wszystkie usługi realizowane są na terenie całego kraju.

  1. Sprawy cywilne, spadkowe, administracyjno - podatkowe, rozwodowe i karne.

a. występowanie przed Sądem,

b. pisanie pism procesowych,

c. sporządzanie apelacji i kasacji, Kancelaria wszystkie w/w. czynności wykonuje na terenie całego kraju.

d. sporządzanie skarg do Trybunału Praw Człowieka,

e. występowanie przed tym Trybunałem.